Urmas Klaas: Valitsus ei soovi tunnistada, et eriplaneering oli algusest peale ebaõnnestunud

Tartu linnapea Urmas Klaas leiab, et kuigi valitsus lõpetas novembris puidurafineerimistehase kavandamiseks algatatud riigi eriplaneeringu koostamise, siis ometi jääb eriplaneeringu algatamisest kui lõpetamisest halb maik, sest valitsus ei soovi siiani tunnistada, et see eriplaneering oli algusest peale ebaõnnestunud. 

Tartu linnapea toob välja olulised punktid:

1.Puidurafineerimistehase eriplaneeringut algatades ei lähtunud vabariigi valitsus suurest riiklikust huvist, kuigi nii nõuab kehtiv planeerimisseadus. Puidutööstus ei kuulu nende valdkondade hulka, mille puhul seadus annab valitsusele õiguse algatada riigi eriplaneering.

2. Vastupidi meedias kõlanud väidetele on oluline rõhutada, et kohtud ei ole senistes vaidlustes leidnud, et eriplaneeringu algatamise otsus oli õiguspärane ja tehase kavandamiseks valiti õige planeeringuliik.

3. Juba olemasolevate andmete põhjal oli ilmselge, et Emajõe ja Peipsi järve seisundit arvestades ei sobi Tartu ja Viljandi maakond puidurafineerimistehase asukohaks. Veekogude seisundi kohta tehakse igal aastal kokkuvõte, mis avaldatakse keskkonnaagentuuri veebilehel.

4. Oluline on mõista, et nüüd tahetud uuringutega ei ole kunagi soovitud välja selgitada, kuidas keskkonnaseisund tehase rajamisega paraneks. Uuringute tulemusena oleks vaid selgunud, mis ulatuses praegune keskkonnaseisund oleks halvenenud ja kui halvaks riik keskkonnaseisundil laseks minna.

5. Riigi jaoks hakkab tehas haisema alles siis, kui see haiseb üle 3,6 tunni ööpäevas või üle 54,75 ööpäeva aastas. Selliste keskkonnanormide järgi keemiatehase planeerimine on ilmselgelt ebapiisav.

6. Keskkonnaministeerium asus eriplaneeringu algatamisel seisukohale, et planeeringualast tuleb välja jätta Pärnu maakond, kuna Pärnu jõgi on määratud Natura 2000 kaitsealaks. Kuid keskkonnaministeerium ei ole oma seisukohtades olnud järjekindel. Analoogsetel kaalutlustel oleks pidanud juba enne eriplaneeringu algatamist kõrvale jätma ka Viljandi ja Tartu maakonna, sest kehtivad looduskaitse piirangud välistavad needki puidurafineerimistehasele sobivate asukohtade seast.

7. Est-Fori mahitusel käis valitsus eriplaneeringu algatamisel erakordselt loominguliselt ümber planeerimisseaduse sätetega. Veelgi enam – Est-Fori suuniste järgi muutis riigikogu planeerimisseadust ja lubas riigi erilise huvi objektiks oleva planeerimistööriista (eriplaneeringu) koostamist rahastada pelgalt erahuvidest lähtuvalt. Kui riigi valitsus ja ministrid muutuvad arendaja erahuvi väljendava projekti eeskõnelejaiks, siis rikuvad nad sellega haldusmenetluse aluspõhimõtteid. Avalik võim peab tegutsema seaduste alusel ja olema erapooletu. Selle põhimõttega läks vastuollu ka rahandusministeeriumi ja Est-Fori koostöökokkulepe, mis andis arendajale taas eriõigused.

Loe täismahus artiklit Tartu Postimehest.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga