Mida arvate puidurafineerimistehase rajamisest Tartu lähistele? Vastavad Tartu linnavolikogu liikmed

Jaak Nigul

Isamaa ja Res Publica Liit

Isegi kui rajada tehas Tartu lähistele Emajõe äärde või kuhugi mujale, tuleks minu hinnangul anda tehast arendavatele investoritele võimalus oma raha eest läbi viia uuringud, et selgitada välja, kas sellist tehast on üldse võimalik ilma keskkonda kahjustamata ehitada. Leian, et selline teadmine oleks Eestile väga kasulik ja vajalik. Uurimine peakski välja selgitama, kas seda saab üldse Tartu lähistele rajada, millised on keskkonnamõju puudutavad tegurid ja kas peaks rajama tehase kuhugi mujale Eestisse. Selleks uurimine ongi mõeldud.

 

Gea Kangilaski

Sotsiaaldemokraatlik erakond, fraktsiooni esimees

Tartu inimesena ma ei saa puidurafineerimistehast siia Tartu lähistele Emajõe äärde lubada. Mitte nii suures mahus ja mitte seni kavatsetud reostuskoormusega Emajõele. Tehast ei ole võimalik rajada nii, et sellel ei oleks negatiivseid keskkonnamõjusid ning Emajõgi on juba praegu halva vee kvaliteediga.

On oluline tunnistada, et investori huvi ei saa olla Tartu majandushuvi ja seda pole tingimata ka kõigi investorite huvide summa. Tartu on ülikoolilinn ja selle ressurss on ajud. Kaheldav on, et Tartu huvidest ülesõit on riigi huvi.

 

Andrus Punt

Reformierakond

Puidurafineerimistehas on Eestile vajalik ning puitu tuleb õigesti kasutada ja seda väärindada, mis ongi metsamajandamise mõte. Meie rohelise kulla mädanema ja raisku laskmine on minu hinnangul kuritegu. Siiski ei saa rajada puidurafineerimistehast Tartu lähistele Emajõe kaldale, sest on selge, et haisuvaba tehast ei ole meil võimalik tänase tehnoloogiaga ehitada.

Tartu elukeskkond kaalub üles kõik võimalikud majanduslikud kasutegurid, sest kui me kaotame oma ülikoolilinna, mis meile tulevikus haritud inimesi kasvatab, siis mingit majandusarengut ei saagi toimida.

Tehase asukoht tuleb paika panna planeeritavate uuringutega, kuid kõige selle juures on küsimus, kuidas seda asja aetakse. Riigi eriplaneeringus on praegusel juhul juba tehase rajamise asukoha valik sisuliselt ära tehtud ja uuritakse ainult teatud osa Eestist. Vaadata tuleb aga tervikpilti.

 

Tanel Tein

Valimisliit Tartu Eest

Mina isiklikult tervitan ettevõtluse seisukohalt puidu väärindamist ja just nimelt Eestis, kindlasti ka Lõuna-Eestis. Lõuna-Eesti konkurentsivõime tõstmise nimel peame me midagi tegema ja niivõrd mahukas potentsiaalne investeering piirkonda on kindlasti kaalumist väärt.

Küll aga tartlasena ma muidugi ei taha linna halba lõhna ega muid keskkonnakahjustusi. Loomulikult on ka inimeste hirmud väga suured ja infot liiga vähe. Mida rohkem erinevad osapooled sõna võtavad, seda enam selgub uusi fakte ja suundi, mis tehase rajamist kas siis toetavad või selle vastu räägivad.

Leian, et tehase näol võib erasektori ja teadlaste vahel kooruda tulevikus hoopis midagi uut, kui tänane tehnoloogia seda võimaldaks. Täna me seda veel ei tea ja me ei tohiks seda võimalust ka lukku keerata. Uurimine ja dialoog kahju ei tee. Erinevad osapooled tuleb ära kuulata, plussid ja miinused kirja panna ja leida õige suund edasi minekuks.

 

Indrek Särg

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, fraktsiooni juht

Olen Emajõe vee elustiku ja keskkonnaküsimustega kokku puutunud ja leian, et puidurafineerimistehas lihtsalt ei sobi siia. Lisaks on Tartumaa kõige väiksema metsasusega piirkond Eestis.

Pakun välja, et tehase asukohaks tuleks kaaluda Narva jõeäärset ala või Valgamaal Koikküla kanti, kus on kasutada Koiva jõe veeressurss. Lisaks on jõgi rahvusvahelise kontrolli all, kuna see paikneb Lätimaal ja voolab läbi looduskaitseala. Lätlased on ka kindlasti väga valvsad oma jõe puhtuse küsimuses.

Koikküla kasuks räägib ka Valga-Tartu raudteeliin ning ümbruses olevad Põhja-Läti metsad, mille juurdekasv on tunduvalt suurem kui Eesti metsadel. Lisaks metsade lähedusele on Valgamaal suured metsatööstustraditsioonid juba täna olemas.

 

Jarno Laur

Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Tartu vallavanem

Arvan, et kui vaadata neid aspekte, mida me juba täna teame, siis ei ole ühe nii olulise mõjuga tehase rajamine Tartu lähistel Emajõest ülesvoolu kuigi tark tegu. Me teame, et vesi voolab ikkagi kindlas suunas ja meil ei ole täna absoluutselt kindlaid tehnoloogiaid, mis välistaksid keskkonda kahjustavad rikked.

Tehase jaoks sobiliku koha leidmisel peame selgelt vaatama, millised on reaalsed mõjud keskkonnale, linnale ja ümbritsevale kogukonnale. Arvan, et see koht on leitav.

 

Algallikas: Tartu Postimees 20.03.2018

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga