ForEst esindab ettevõtteid ja vabaühendusi, kes on kriitilised Est-For Investi planeeritava puidurafineerimistehase suhtes.

Foresti hinnangul ei ole senine Est-For Investi planeeritava puidurafineerimistehase avalik diskussioon ja planeerimine olnud läbipaistev ja piisav.

Leiame, et Eesti on nii suure ja toorainemahuka tehase jaoks liiga väike ning tehase rajamisega kaasnevad riskid, mis ei kaalu üles riiklikku ega avalikku huvi.

Eesti on e-riik, mille majandusedu ja potentsiaal ei peitu loodusressursside ebamõistlikul kasutamisel, vaid ressursisäästlikemate lahenduste leidmisel.