7 põhjust, miks tselluloositehase rajamine Pärnumaale ei ole mõistlik

Loodusteadlane Mati Kose toob välja peamised põhjused, miks tselluloositehase rajamine Pärnumaale ei ole mõistlik ning millised ohud sellega kaasnevad nii piirkonna elanikele kui loodusele. 

1. Keskkonnaamet on andnud negatiivse seisukoha seoses Pärnu jõe seisundiga. Pärnu jõgi jääb Euroopa Liidu Natura alale ja on suure looduskaitselise ja kalamajandusliku tähtsusega eriti sells suhtes, mis puudutab lõhilaste rändeteede ja asurkondade elujõulisuse tagamist.

2. 1900–1915 Pärnus töötanud Waldhofi tselluloosivabrik viis Pärnu looduse ja kuurortlinna hävingu äärele. Tehases kasutati sama Kraft tehnoloogiat, mida kavatsetakse kasutada uue tehase puhul. Jutt nüüdisaegusest, tänapäevasest keskkonnasõbralikkusest ja puitu väärindavast tööst on eksitav sõnavaht.

3. Pärnu lahe ja Liivi lahe piirialal merre suubuva reoveetoru kaudu saadetaks lahte peale vetikate õitsenguid põhjustavale fosfori ja lämmastiku keskkonnaohtlikke diooksiine, fenoole, raskmetalle ja muid ohtlikke kalades kuhjuvaid mürgiseid ühendeid. Plaan suunata solgitorud Natura aladele on selgelt vastuolus siseriiklike ja ELi keskkonnalaste õigusnormidega.

4. Pärnu laht on Eesti rannikumere kõige parem ja väärtuslikum kalapüügipiirkond. Sindi paisu lammutamise järel suureneb siinse mereala väärtus lõhilaste, silmu, tindi ja muude liikide kudemisalade avanemisega suurel määral. Kalandus kui muu hulgas turismisektorile olulist lisandväärtust pakkuv tegevusala muutub üha tähtsamaks.

5. Rail Balticu raudteetööpmete eurolaius ei sobi kaubaveoks ning lubab puitu vedada ökonoomselt vaid EuroBami piirkonnast ega taga võimalust raudteel puitu koguda suuremalt tagamaalt. Seega tuleks kõne alla siiski maanteetransport, mis ummistaksid niigi koormatud Via Balticat ning auklikuks sõidetud tugimaanteid.

6. Teadmata on tegelike investorite taust. Ilmselgelt paistavad sealt tagant kas hiinlaste või nende huve siin piirkonnas esindavate skandinaavlaste kõrvad. Pole kahtlust, et selline uuskolonialistlik poliitika on ohtlik mis tahes väikeriigi loodusele ja iseseisvusele.

7. Est-Fori taust ei tekita usaldust. Tegemist on endise Sylvesteri pundiga, keda võib illustreerida märksõnadega: Sylvesteri müügilt “optimeeritud” maksuraha, RMK nõukogus oma positsiooni korruptsioonihõnguline ärakasutamine, et suruda läbi riigile kahjulikud puidutarnelepingud; akadeemilise vabaduse enneolematut painutamist üritavad lepped suurimate ülikoolidega, Kunda tselluloositehase keskkonnaprobleemid lekkivate reoveetorudega.

Loe täismahus artiklit Pärnu Postimehest.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga